Alkukartoitus

Alkukartoituksen tarkoituksena on antaa suunnittelijalle hyvät pohjatiedot tulevan graafisen työn laadintaan ja samassa kirkastaa tilaajan omaa tavoitteenasetantaa. Mitä huolellisemmin jaksat vastata, sitä paremmat työkalut saan suunnittelutyölleni. Voit myös valita kysymyksistä mielestäsi relevanteimmat ja panostaa niihin.

 

Suunnittelutyön yhdessä asetettu tyylillinen tavoite on avain onnistuneeseen lopputulokseen. Alkukartoitukseen kannattaa panostaa, jotta kommentointikierrokset eivät kulu briefin korjaamiseen ja tyylillisiin täyskäännöksiin vaan lopputuotteen hienosäätöihin.

Kuvareferenssien hakeminen on tärkeä osa alkubriefiä. 

Selaa, fiilistele ja panosta niiden etsimiseen ja kommentointiin. 

Lisää kuvia
Max File Size 15MB

Alkukartoitus

This is a great place to add a tagline.